شماره تماس :

021-66791998

آدرس ایمیل :

Machineroll@yahoo.com

شماره تماس :

021-66791998

آدرس ایمیل :

Machineroll@yahoo.com

سرند شیبدار ساده

این نوع سرند ها برای تفکیک مصالح در ابعاد گوناگون ساخته می شود. اینگونه سرند ها هم برای تفکیک مصالح در ابتدای خط تولید و هم در قسمت پایانی آن کاربرد دارد.
یکی از مزایای اینگونه سرند ها قیمت مناسب تر در مقایسه با سایر مدل های سرند می باشد.
این سرند ها به صورت دو طبقه و سه طبقه ساخته می شود که می تواند مصالح به ترتیب سه و چهار خروجی متناسب با خط تولید تفکیک کند.

Ineline screen